09-11-2018 08:00AM
145
ngày
22
giờ
34
phút
14
giây

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG CÔNG TRÌNH XANH - LẦN THỨ 4
THE 4th NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON APPLYING NEW TECHNOLOGY IN GREEN BULDINGS (THE 4th ATiGB 2018)

    Ngày nay khi đầu tư, xây dựng các công trình phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta đã và đang áp dụng những tiến bộ khoa học, những công nghệ mới và hiện đại phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước. Các giải pháp công nghệ đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là công trình xanh, cụ thể: tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải các khí CO2, CFC, sử dụng các loại vật liệu thân thiện môi trường, các giải pháp qui hoạch, xây dựng xanh…
    So với Hội nghị Khoa học ATiGB lần thứ nhất, số lượng và chất lượng của các bài báo tham gia Hội thảo Khoa học quốc gia ATiGB lần thứ Ba – The 3rd ATiGB 2017 đã tăng lên rõ rệt. Các bài báo tham gia hội thảo được công bố trong 3 số đặc biệt của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (trong đó có 1 số tiếng Anh). Đặc biệt, Hội thảo còn có sự tham gia báo cáo của các Giáo sư đến từ Đại học Okayama – Nhật Bản. Tiếp nối thành công của Hội thảo Khoa học quốc gia ATiGB lần thứ Ba - The 3rd ATiGB 2017, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia ATiGB lần thứ Tư – The 4th ATiGB 2018. Đây là cơ hội để các Nhà khoa học và các Chuyên gia trong lĩnh vực phát triển xanh ở Việt Nam có thể trao đổi, trình bày các kết quả nghiên cứu, các kinh nghiệm trong thực tế, các yêu cầu và đòi hỏi trong chiến lược xây dựng và phát triển xanh, qua đó tìm được tiếng nói chung, các giải pháp hữu hiệu phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH

(Nếu muốn xem trang web của đơn vị tài trợ nào, vui lòng bấm vào logo của đơn vị đó)

DANH SÁCH BÀI BÁO THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG CÔNG TRÌNH XANH” – ATiGB 2018
(tính đến ngày 02/05/2018)

Thư mục hình ảnh

Địa chỉ chia sẻ hình ảnh:
https://drive.google.com/folderview?id=0B0a9JftpvsyaWGRrNVpmSEJVdm8&usp=sharing

Trưởng ban: PGS.TS. Phan Cao Thọ
Các ủy viên:
- TS. Hoàng Dũng
- TS. Nguyễn Anh Duy
- PGS.TS. Phan Quí Trà
- TS. Hồ Trần Anh Ngọc
- TS. Huỳnh Thị Diễm Uyên
- TS. Nguyễn Linh Nam
- ThS. Phan Tiến Vinh
- TS. Nguyễn Đức Sỹ
- ThS. Đoàn Chí Thiện
- ThS. Lê Vũ
- TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng
- CN. Phạm Thu
- CN. Phạm Minh Tuấn

- PGS.TS. Phan Quí Trà
- TS.Nguyễn Thị Khánh Hồng
- ThS.Lê Vũ
- ThS. Nguyễn Phú Hoàng
- TS. Trần Hoàng Vũ
- ThS. Ngô Thị Minh Phương
- ThS. Nguyễn Lê Châu Thành
- CN. Đinh Thị Kim Lan
GS.TS. Trần Văn Nam PGS.TS. Đoàn Quang Vinh
PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng PGS.TS. Võ Trung Hùng
PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng GS.TS. Lê Kim Hùng
PGS.TS. Trương Hoài Chính GS.TS. Nguyễn Thế Hùng
GS.TSKH. Phan Quang Xưng PGS.TS. Hoàng Dương Hùng
PGS.TS. Phan Cao Thọ TS. Võ Như Tiến
PGS.TS. Phan Quí Trà TS. Nguyễn Anh Duy
TS. Hoàng Dũng TS. Hồ Trần Anh Ngọc
TS. Nguyễn Thanh Hội TS. Trần Minh Thảo
TS. Huỳnh Thị Diễm Uyên TS. Nguyễn Linh Nam
TS. Nguyễn Đức Sỹ PGS. TS. Trần Văn Vang
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng
PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn PGS.TS. Dương Việt Dũng
PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan
TS. Nguyễn Anh Tuấn PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải
PGS.TS. Châu Trường Linh PGS.TS. Trần Quang Hưng
PGS.TS. Trần Văn Quang PGS.TS. Hoàng An Quốc
TS. Phan Bảo An PGS.TS. Hoàng Phương Hoa

 

TÓM TẮT BÀI BÁO
(*): Thông tin bắt buộc
Tên bài báo(dự kiến)(*):
 
Tên tác giả hoặc nhóm tác giả, Học hàm, Học vị(*):
Đơn vị(*):
Số điện thoại liên hệ(*):
Email(*):
 
Tóm tắt bài báo(*):
Phần tiếng Việt (từ 150 đến 200 từ)

 
Phần tiếng Anh (từ 120 đến 150 từ)

 

Trang web này đang xây dựng. Mời các bạn quay lại sau. Xin cảm ơn.
Trang web này đang xây dựng. Mời các bạn quay lại sau. Xin cảm ơn.

Thời hạn còn lại nhận toàn văn bài báo
145
ngày
22
giờ
34
phút
14
giây

Bài báo phải được trình bày, định dạng theo đúng mẫu qui định được cung cấp trên trang chủ của Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng http://tapchikhcn.udn.vn

    Gửi tóm tắt: Truy cập website Hội nghị;
    Gửi bài báo:
    1. Truy cập website http://tapchikhcn.udn.vn
    2. Đăng nhập tài khoản: atigb2018, Mật khẩu: liên hệ Phòng QLKH & HTQT Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
    3. Thực hiện các thao tác gửi bài theo hướng dẫn.
Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
Số 48 Cao Thắng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3819594
Email: atigb2018@ute.udn.vn
Website: atigb2018.ute.udn.vn